Registreren

Vacature computerkenner wil zijn/haar basiskennis aanleren aan senioren

Publicatiedatum

10-09-2020

Startdatum

01-10-2020

Aantal plaatsen

3

Aantal uur per week

4 uur

Locatie

Gent

Ldc De Vlaschaard OCMW GENT zoekt

computer lesgever/begeleider

VrijwilligerswerkPermanent

Functie omschrijving

Kleine groepjes senioren komen met hun nieuwe laptop en willen in een 10 tal lessen van 2 uren de basiskennis aanleren van het gebruik van hun latop ,office en windows .Bestanden maken, mappen maken , opslaan ...


 


vervolgcursussen kunnen daarna gegeven worden over bvb internet , outlook


 


je beppalt zelf hoeeel lessen voor welke onderwrpen nodig zijn en welke de inhoud is.


Benodigde vaardigheden

Communicatieve vaardigheden, Samenwerken, Sociale vaardigheden

Minimaal opleidingsniveau

Geen

Doelgroep

Ouderen, Volwassenen

Organisatienaam

Ldc De Vlaschaard OCMW GENT

Type

Overheid

Doel

Het lokaal dienstencentrum De Vlaschaard van het OCMW richt zich hoofdzakelijk tot de bewoners van de wijken Watersportbaan, Neermeersen en Drongen met extra aandacht voor de senioren en de meest kwetsbaren onder hen.
Gezien de randgemeente Drongen verder gelegen is van het lokaal dienstencentrum werd daar gestart met een antennewerking.

Kernactiviteiten

Doel is
• de levenskwaliteit van de buurtbewoners op alle levensdomeinen behouden en/of verbeteren, dit zowel door vragen op te lossen als door ze te voorkomen
EN
• de meest gunstige leefomgeving en kansen creëren om “zelfstandig thuis wonen en leven volgens eigen wensen en behoeften” mogelijk te maken

Het LDC:
• streeft op alle vlakken laagdrempeligheid na;
• benadert elke persoon in zijn totaliteit, met zijn eigenheid, en met respect voor zijn levensvisie en beslissingsrecht;
• geeft elke persoon de kans zijn mogelijkheden te ontplooien, zichzelf waar te maken op het vlak van de verschillende levensdomeinen door een grote verscheidenheid aan te bieden. Dit ter bevestiging en verhoging van de eigenwaarde;
• stimuleert en ondersteunt vrijwilligersinitiatief;
• creëert ontmoetingskansen als basis voor sociale netwerken met verhoging van de onderlinge solidariteit;
• bouwt een eigentijds en aangepast aanbod van dienstverlening uit, daar waar nodig, door verwijzing of/en door eigen hulpverlening op maat;
• is een ankerpunt voor informatie en bemiddeling en een aanspreekpunt in de buurt, voor al wie een vraag heeft van informatieve aard of van thuiszorg in de ruime betekenis;

Naam

Anne Marie Klomp

Telefoonnummers

092669344

Meer informatie op eportfolio.vrijwilligerspunt.stad.gent