Registreren

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op en we helpen u graag verder.

Waar vind ik handleidingen om te werken op de website?

Om te werken op de website heeft het Vrijwilligerspunt een aantal handleidingen gemaakt om uw taak te vergemakkelijken.

U vindt er onder andere handleidingen:
* om te registreren als vrijwilliger
* om te registreren als dienst/organisatie
* om de mogelijkheden als vrijwilligetr te bekijken.

U kan de handleidingen op deze pagina bekijken.

Werken met vrijwilligers: hoe en wat?

De Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers is er gekomen om de vrijwilliger te beschermen, maar evenzeer om naar u als organisatie of dienst duidelijkheid te scheppen over het werken met vrijwilligers.

De belangrijkste items van deze wet vindt u op deze pagina en geven antwoorden op volgende vragen: 

  • Wat is vrijwilligerswerk?
  • Wie mag vrijwilligerswerk doen?
  • Welke informatie dient de vrijwilliger te ontvangen?
  • Voor wat moet(en) mijn vrijwilliger(s) verzekerd zijn?
  • Wat met de gemaakte kosten van mijn vrijwilligers?

Ik ben mijn wachtwoord kwijt.

Klik hier en vul uw e-mailadres in. U krijgt dan uw nieuw wachtwoord in uw mailbox.

Ik wil mijn e-mailadres en/of wachtwoord wijzigen.

U kunt alleen nadat u bent aangemeld uw persoonlijke gegevens aanpassen, zoals het e-mailadres en wachtwoord. Ga naar het onderdeel 'Mijn account' in het rechtermenu. Hier kunt u uw e-mailadres en/of wachtwoord wijzigen.

Hoe kan ik mijn account inactief zetten?

Nadat u bent aangemeld, klikt u op ‘Mijn account’ in de grijze balk bovenaan. Klik vervolgens op ‘Deactiveer account’.

Eventueel kunt u zich als vrijwilliger opnieuw registreren met hetzelfde e-mailadres.

Kan ik me met éénzelfde e-mailadres registreren als organisatie én als vrijwilliger?

Neen, u kunt een e-mailadres maar één keer gebruiken in functie van een registratie. Dit e-mailadres is dan gelinkt aan uw profiel als organisatie of als vrijwilliger.

Kan ik als organisatie meerdere contactpersonen toevoegen?

Ja, als organisatie kan u meerdere contactpersonen koppelen aan één organisatie. Dit kan via de knop 'accountbeheer' bovenaan in de grijze balk (plaats de muisaanwijzer op de profielbol).

Ik heb gereageerd op een vacature, maar ik hoor niks.

De organisatie/dienst is zelf verantwoordelijk voor het contact met (potentiële) vrijwilligers. Maar u kunt ook zelf contact opnemen met de organisatie/dienst. Deze contactgegevens vindt u in de bevestigingsmail of bij de vacaturetekst.

Hoe presenteer ik mezelf aantrekkelijk als vrijwilliger?

Als u bent aangemeld, kunt u zelf uw profiel helemaal invullen. Hoe completer, hoe interessanter u bent voor de organisatie die u zoekt!
Wij adviseren u daarnaast om zelf op zoek te gaan naar passende vacatures. Je kunt met verschillende zoekfilters uw eigen selecties maken. Misschien vindt u een bepaalde organisatie bij u in de buurt interessant? U kunt dan ook de naam van de organisatie/dienst intypen in het zoekveld, dan krijgt u alle vrijwilligersvacatures onmiddellijk te zien. Of u belt zelf met de organisatie/dienst en biedt u aan als vrijwilliger.

Vindt u geen passende vacature? Kom langs bij het Vrijwilligerspunt Gent voor een persoonlijk gesprek.

Wie kan een kalenderactiviteit plaatsen?

Enkel organisaties en diensten (die geregistreerd zijn) kunnen een activiteit plaatsen op deze website. Ook het Vrijwilligerspunt kan dit. Vrijwilligers niet. Wenst u - als vrijwilliger - evenwel een interessante activiteit te publiceren, dan stuurt u een mail met alle informatie naar vrijwilligerspunt@stad.gent.

Wie kan een nieuwsbericht plaatsen?

Enkel het Vrijwilligerspunt kan nieuwsberichten plaatsen. 

Als u - als organisatie/dienst of vrijwilliger - een nieuwsbericht wil publiceren op deze website, dan stuurt u een mail met alle info naar vrijwilligerspunt@stad.gent

Wat met de sociale zekerheid?

Aangezien de vrijwilligersvergoeding een kostenvergoeding is, wordt deze vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen. U bouwt dan ook geen enkele vorm van sociale bescherming op.

Behoud ik mijn uitkering wanneer ik vrijwilligerswerk verricht?

Bent u uitkeringsgerechtigde werkloze of werkloze met bedrijfstoeslag (voorheen bruggepensioneerde), dan kunt u met behoud van uw uitkeringen vrijwilligerswerk verrichten op voorwaarde dat u dit vooraf en schriftelijk aangeeft via het formulier C45B. (link naar Formulier C45B voorzien)
U dient dit formulier ingevuld af te geven bij uw uitkeringsinstelling (hulpkas of vakbond) minstens één dag vóór u start met het vrijwilligerswerk. De RVA heeft 12 dagen de tijd om te reageren.
Als u binnen de 12 dagen geen reactie krijgt of u ontvangt een goedkeuring, dan mag u uw vrijwilligerswerk verderzetten. Als u een weigering krijgt, dan moet u uw vrijwilligerswerk stilzetten of uw taken laten aanpassen.

Ga echter bij uw vrijwilligersorganisatie of dienst na of men een algemene toelating heeft om vrijwilligerswerk te organiseren met werklozen of werklozen met bedrijfstoeslag. In dat geval moet u als vrijwilliger niets meer doen. U kan direct aan de slag.

Bent u arbeidsongeschikt, dan kunt u vrijwilligerswerk verrichten op voorwaarde dat de adviserende geneesheer de vrijwilligersactiviteiten verenigbaar acht met uw algemene gezondheidstoestand. Arbeidsongeschikten hebben dus de toestemming nodig van de adviserend geneesheer. Pas daarna kunt u starten als vrijwilliger.
(Formulier vraag tot toestemming aan de adviserende geneesheer van het ziekenfonds voor de arbeidsongeschikte vrijwilliger toevoegen)

Bent u leefloongerechtigde, dan kunt u vrijwilligerswerk verrichten, maar u moet uw dossierbeheerder hiervan op de hoogte stellen. Die moet akkoord zijn met uw vrijwillige inzet. Als u dit niet doet, dan loopt u het risico (een deel van) uw uitkering te verliezen. Als u de regels volgt, dan hoeft u niets te vrezen.


Als vreemdeling met een wettig verblijf kunt u vrijwilligerswerk doen.

Ook als u als vreemdeling recht hebt op opvang volgens de Opvangwet van 12 januari 2007 (bv. als asielzoeker, in het kader van een verlengd recht op opvang of als niet-begeleide minderjarige), mag u in principe vrijwilligerswerk doen. U moet dan voorafgaand aan het vrijwilligerswerk de toestemming krijgen van het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers. In de praktijk meldt de asielzoeker best zijn/haar vrijwilligerswerk aan de maatschappelijk werker van het opvangcentrum, die dit noteert in het sociaal dossier. Hierop bestaat één uitzondering: gezinnen zonder wettig verblijf met een minderjarig kind zijn uitgesloten van het recht om vrijwilligerswerk te doen, ook al hebben ze een recht op opvang.

Kan ik als vrijwilliger de gemaakte kosten recupereren?

Een vrijwilligersorganisatie “kan” vrijwilligers vergoeden, maar is hiertoe niet verplicht. Hoeveel deze vergoedingen bedragen, is bepaald door de Vrijwilligerswet.

Hierover dient u op voorhand geïnformeerd te zijn.

De Vrijwilligerswet laat twee systemen toe om de kosten te vergoeden: de forfaitaire vergoeding en de reële kostenvergoeding.

De forfaitaire vergoeding bedraagt maximaal 34,71 euro per dag en 1.388,40 euro per jaar. Deze maxima worden jaarlijks geïndexeerd en gelden voor het volledige kalenderjaar. In dit systeem hoeven de kosten noch door de vrijwilliger, noch door de organisatie bewezen te worden.

Sinds 1 januari 2019 zijn er voor volgende categorieën een verhoging van de forfaitaire vergoedingen tot 2.549,90euro :

  • sportsector: sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, steward, jury, enz.
  • In de nachtoppas, dag-oppas bij hulpbehoevende personen, enz.
  • In het niet-dringend liggend ziekenvervoer

Een reële kostenvergoeding kent geen maxima, maar hierbij moeten alle kosten bewezen worden met verantwoordingsstukken.

Beide systemen mogen niet gecombineerd worden.
Eén uitzondering wordt gemaakt: De forfaitaire vergoeding mag gecombineerd worden met een terugbetaling van reële vervoerskosten voor maximaal tweeduizend kilometer per jaar, per vrijwilliger.

Het maximumbedrag van de vervoerskosten bedraagt vanaf 1 juli 2021 0,3707  euro per kilometer voor het gebruik van de wagen. Voor de fiets is dit 0,24 euro per kilometer.
Aantal gereden kilometers zijn steeds te bewijzen.

Betaal ik belastingen op de vergoeding die ik ontvang voor het vrijwilligerswerk?

De vrijwilligersvergoeding is een kostenvergoeding en is vrijgesteld van belastingen.

Op voorwaarde dat u zich aan de regels houdt (zie vraag “Kan ik als vrijwilliger de gemaakte kosten recupereren?”) hoeft u niets aan te geven op uw belastingformulier.

Mag ik in meer dan één organisatie of openbare dienst vrijwilligerswerk doen?

U mag in verschillende openbare diensten of organisaties vrijwilligerswerk verrichten, maar u mag de forfaitaire kostenvergoeding zeker niet combineren met de reële kosten die u inbrengt. Op deze laatste regel wordt één uitzondering gemaakt: u mag de forfaitaire kostenvergoeding wel combineren met een terugbetaling van uw reële vervoerskosten voor maximaal 2.000 kilometer per jaar.

U moet er bovendien op toezien dat uw vergoedingen het maximale toegelaten bedrag niet overschrijden.