Registreren

Gecoördineerd Vlaams Vrijwilligersbeleid

In een notedop het Gecoördineerd Vlaams Vrijwilligersbeleid.

Vrijwilligerswerk is een essentieel onderdeel van onze samenleving: in vele verschillende domeinen nemen vrijwilligers een cruciale rol op. Vrijwilligers zijn noodzakelijk en bepalen in grote mate het sociale weefsel en samenhang.

Het beleid dat zorgt voor mogelijkheden, ondersteuning en bescherming van de vrijwilliger is echter versnipperd: er is de institutionele context van het federale België, het Vlaamse niveau, de provinciale en lokale overheden én elke sector of domein waarbinnen een beroep wordt gedaan op vrijwilligers, is nagenoeg op zichzelf aangewezen. Het Gecoördineerd Vlaams Vrijwilligersbeleid van de Vlaamse Regering wil daar iets aan doen. Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk krijgt daar een rol in.