Registreren

Kalender Fiscaliteit voor de micro-vzw | online sessie

Datum & tijd

09-11-2020
19.30u

Locatie

Thuis
Binnenstad, Bloemekenswijk, Brugse Poort - Rooigem, Dampoort, Drongen, Elisabethbegijnhof - Prinsenhof - Papegaai - Sint-Michiels, Gentbrugge, Gentse Kanaaldorpen en -zone, Ledeberg, Macharius - Heirnis, Mariakerke, Moscou - Vogelhoek, Muide - Meulestede - Afrikalaan, Nieuw Gent - UZ, Oostakker, Oud Gentbrugge, Rabot - Blaisantvest, Sint-Amandsberg, Sint-Denijs-Westrem - Afsnee, Sluizeken - Tolhuis - Ham, Stationsbuurt-Zuid, Stationsbuurt-Noord, Watersportbaan - Ekkergem, Wondelgem, Zwijnaarde

Fiscaliteit voor de micro-vzw | online sessie

Vorming

We reiken je een algemeen kader aan over de fiscaliteit van de vzw, zodat je zicht krijgt op de fiscale plichten waaraan een vzw onderworpen kan zijn. We gaan na voor welke verrichtingen de vzw al dan niet onder de rechtspersonenbelasting valt en hoe je je kan verhouden tot de btw-regelgeving. Hoe zit het met vennootschapsbelasting voor al dan niet gedeeltelijk commercieel actieve vzw’s ? Wat moet je aan de fiscus melden over honoraria en vergoedingen die je uitbetaalt? Wat zijn de bepalingen voor verkoop op activiteiten, voor vrijwilligersvergoedingen en sponsoring? Hoe zit het met attesten voor de aftrekbaarheid van giften? Dit alles binnen het kader van de vernieuwde regelgeving in het wetboek van vennootschappen en verenigingen. We geven de ruimte voor vragen en uitwisseling.

Inschrijven kan via deze link. 

Meer informatie op eportfolio.vrijwilligerspunt.stad.gent