Registreren

Kalender De vzw-regelgeving in een notendop

Datum & tijd

03-02-2020
19.30u

Locatie

Miriam Makebaplein 1
9000 Gent
Binnenstad, Stationsbuurt-Zuid

De vzw-regelgeving in een notendop

Vrije tijd

Je leert de grote lijnen kennen van de vernieuwde vzw-regelgeving volgens het wetboek van vennootschappen en verenigingen. Welk type vereniging is jouw organisatie: een kleine vzw of een micro vzw? Welke implicaties heeft dit? Of vormen jullie nog een feitelijke vereniging en overwegen jullie een vzw te worden?We bespreken de samenstelling en de taken van de algemene vergadering en het bestuur. We buigen ons over de statuten, de rechten en plichten van bestuurders, de procedures voor publicatie en neerlegging, en andere administratieve verplichtingen. We lichten ook kort toe hoe het zit met de boekhouding en de jaarrekening, de verplichtingen rond belastingen en de voorschriften rond verzekeringen en aansprakelijkheid.

Wie na deze korte cursus wil weten hoe men de eigen organisatie in regel kan brengen met de nieuwe wetgeving, schrijft best ook in voor de infosessie 'In orde met de nieuwe vzw-regelgeving'.

Opgelet: 2 maandagavonden: 3/2 en 10/2 

Inschrijven kan via deze link. 

Meer informatie op eportfolio.vrijwilligerspunt.stad.gent