Registreren

Vacature Buddy’s om nieuwkomersgezinnen te begeleiden (in het Nederlands of in de moedertaal van de deelnemer)

Publicatiedatum

12-01-2021

Startdatum

15-01-2021

Aantal plaatsen

10

Aantal uur per week

2 uur

Vacaturenummer

T588841

Locatie

gent

IN-Gent vzw zoekt

begeleiden van deelnemers aan het project Tandem

VrijwilligerswerkTijdelijk

Functie omschrijving

INHOUD VAN DE BUDDYWERKING
Binnen de buddywerking TANDEM begeleidt een buddy een nieuwkomer met een gezin bij de uitbouw van een sociaal netwerk en bij de toeleiding naar vrijetijdsinitiatieven voor zichzelf en de kinderen. De focus van de buddywerking ligt op nieuwkomers voor wie het niet zo evident is om zelf de stap te zetten naar deze initiatieven (vb. omwille van geen of een beperkte kennis van het Nederlands, een verhoogd risico op sociaal isolement, omwille van hun gezinssituatie …) De buddy spreekt de moedertaal of een contacttaal van de deelnemer en Nederlands. Kandidaten voor dit project beheersen volgende talen als moedertaal of contacttaal: Bulgaars,Pashtu/Dari,Arabisch,Spaans,Somali,Farsi
Meer info: https://www.in-gent.be/tandem
WAT DOE JE ALS VRIJWILLIGER?
Je volgt een vorming bij IN-Gent. Binnen de vorming staan we stil bij de rol van de buddy en leer je de plekken/organisaties kennen waar je met de nieuwkomer naartoe kan gaan.
Je gaat gedurende een periode van 6 maanden om de 2 weken samen op stap met de nieuwkomer. Jullie leren samen plaatsen en organisaties kennen die de participatie van de nieuwkomer en het gezin bevorderen.
Je neemt deel aan de groepsactiviteiten binnen het project, samen met de nieuwkomer. Het gaat hierbij zowel om ontspannende als educatieve activiteiten.

Benodigde vaardigheden

Communicatieve vaardigheden, Sociale vaardigheden, Zelfstandig werken

Minimaal opleidingsniveau

Geen

Doelgroep

Etnisch culturele minderheden, Vluchtelingen/asielzoekers, Volwassenen

Organisatienaam

IN-Gent vzw

Type

VZW

Doel

uitvoering van het Integratie- en inburgeringsbeleid van de stad Gent

Kernactiviteiten

visie: In Gent is iedereen gelijkwaardig en heeft iedereen gelijke kansen. Diversiteit en respect zijn vanzelfsprekend en worden als meerwaarde benut.
missie:
Ondersteunen en versterken van Gentenaren met migratieachtergrond om hun participatie te verhogen
Ondersteunen en versterken van Gentse diensten om van diversiteit een meerwaarde maken
Beleid beïnvloeden
Acties organiseren om het samenleven positief te beïnvloeden en/of de diversiteit positief in beeld te brengen. We reageren op en bestrijden onverdraagzaamheid, racisme en discriminatie.
IN-Gent belichaamt deze waarden en principes en draagt ze uit.

Naam

Brigitte Hemmerijckx

Telefoonnummers

092352770

Meer informatie op eportfolio.vrijwilligerspunt.stad.gent