Registreren

Gent Helpt

Stad Gent bundelt alle hulpvragen tijdens de coronacrisis. Laat ons weten waarmee we je kunnen helpen of stel je kandidaat als vrijwilliger. Ga naar www.stad.gent/genthelpt

Het Vrijwilligerspunt is uitzonderlijk gesloten voor publiek!

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is onze publiekswerking gesloten. Dit wil zeggen:
- alle permanenties gaan niet door
- alle afspraken gaan niet door
- alle vormingen gaan niet door
- alle overleggen met externe partners gaan niet door

Achter de schermen zijn we heel actief. Wel uitsluitend voor het matchen van hulpvragen met vrijwilligers in kader van de corona crisis.
We volgen onze mailbox dagelijks op. Heb je een vraag? Mail naar vrijwilligerspunt@stad.gent

Blijf gezond!

Team Vrijwilligerspunt
www.stad.gent/genthelpt

Kan ik als tijdelijk werkloze vrijwilligerswerk doen?

Kan ik als tijdelijk werkloze activiteiten als vrijwilliger verrichten, met behoud van mijn uitkeringen?

Normaliter moet u die activiteit aangeven aan de RVA en mag u bepaalde inkomensgrenzen niet overschrijden. Tot 30.06.2020 geldt er evenwel een vrijstelling van de aangifteplicht voor de tijdelijke werkloze die een vrijwillige activiteit wil uitoefenen voor een particulier of voor een organisatie (een vereniging zonder winstoogmerk, een openbare dienst; een instelling van openbaar nut, een door een Gemeenschap georganiseerde, erkende of gesubsidieerde onderwijsinstelling, een cultureel centrum, een jeugdtehuis, een kerkfabriek). De inkomensgrenzen blijven ongewijzigd. De beperkingen die door de veiligheidsraad en de regering zijn opgelegd, blijven wel gelden.